Privacy Statement

IMG 9417

Privacyverklaring Bakker Speeltoestellen

 

Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Wij laten jou in onderstaande privacyverklaring weten welke gegevens wij verwerken en welke rechten je hebt met betrekking tot verwerking van persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring is van toepassing op alle diensten van Bakker Speeltoestellen.

 

De persoonlijke informatie die je ons verschaft wordt vertrouwelijk behandeld. Bakker Speeltoestellen handelt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wet.

 

Bakker Speeltoestellen
Gernierswei 21
9043 VX WIER

Contactgegevens:
E-mail: info@bakker-speeltoestellen.nl
Telefoonnummer: 0518-462385

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Bakker Speeltoestellen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Cookies; gegevens over uw activiteiten op onze website
  • Overige correspondentie, zoals per e-mail en telefonisch

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 

Bakker Speeltoestellen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van betalingen;
  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;

Bakker Speeltoestellen gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

CMS-systeem ter bevordering van onze diensten en werkzaamheden zoals; e-mailen, gegevens bewaring en nieuwsbrieven versturen.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bakker Speeltoestellen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

Klanten > Gegevens klanten bewaren wij zeven jaar in verband met belastingdienst-gerelateerde zaken;

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bakker Speeltoestellen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@bakker-speeltoestellen.nl

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Bakker Speeltoestellen deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met deze derden sluiten wij een verwerkersovereenkomst af, om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bakker Speeltoestellen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bakker Speeltoestellen gebruikt technische, functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Blijft u echter gebruik maken van onze website, dan gaat u automatisch akkoord met onze cookie instellingen.

 

Doorgifte aan het buitenland

Bakker Speeltoestellen maakt o.a. gebruik van Google Analytics. De servers van Google bevinden zich buiten de Europese Unie. Met de VS zijn inmiddels afspraken gemaakt, zodat zij voldoen aan de minimale EU Privacy afspraken.

 

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan de geldende privacy wetgeving en aan onze eigen privacyverklaring voldoen. Het is daarom raadzaam om regelmatig onze privacyverklaring te raadplegen.

Als je hier vragen over hebt kun je contact met ons opnemen: info@bakker-speeltoestellen.nl of bellen op nummer: 0518-462385.

Laatste wijziging: 16 december 2019